Abravanel, the Blog

Jewish life and not only in Greece / Εβραϊκή ζωή και όχι μόνο στην Ελλάδα

Archive for the ‘israel’ Category

Ελληνικές περιουσίες στο Ισραήλ προς επιστροφή/Greek assets in Israel for restitution

Posted by Abravanel, the Blog στο 26/05/2010

Ελληνικά (english translation follows)

Im tirtsu, ein zo agada – Εαν το θελήσετε δεν θα είναι ένα όνειρο *

Μετοχή της ελληνικής εταιρίας Σαλόνικα-Παλαιστίνη ΑΕ με σκοπό την αγορά κτημάτων στην βρετανική Παλαιστίνη/Εβραικό Μουσείο Ελλάδας

Ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας για την δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους για τους Παλαιστίνιους Εβραίους βασίστηκε στην οικονομική βοήθεια Εβραίων του εξωτερικού που είτε ήθελαν να ενισχύσουν τον αγώνα για ανεξαρτησία από την Μεγάλη Βρετανία ή ήθελαν να προετοιμάσουν το έδαφος για την δική τους μετανάστευση. Αυτή η βοήθεια, πέρα των δωρεών, απαρτίζονταν από αγορά μετοχών της Αγγλο-Παλαιστινιακής Τράπεζας, (το ισραηλινό αντίστοιχο της Εθνικής Τράπεζας – υπενθυμίζω αυτή την ανάρτηση αυτή ως προς τον όρο «Παλαιστίνη»), από καταθέσεις σε αυτή, από αγορές διαμερισμάτων και εκτάσεων γης.

Με την κήρυξη του Β’Παγκοσμίου Πολέμου οι ιδιοκτησίες που ανήκαν σε Γερμανούς και Ιταλούς Εβραίους κατασχέθηκαν από την βρετανική κυβέρνηση ως περιουσία εχθρικών κρατών και μεταφέρθηκαν στην Υπηρεσία του Φύλακα Εχθρικών Περιουσιών. Το μέτρο αυτό επεκτάθηκε και στους πολίτες κρατών που καταλήφθηκαν από δυνάμεις του Άξονα, όπως η Ελλάδα. Μετά τον πόλεμο και τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας το 1948 μέρος αυτών των περιουσιών μεταφέρθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, ένα μέρος παρέμεινε στα χέρια της ισραηλινής κυβέρνησης και ένα μέρος στα χέρια ισραηλινών τραπεζών. Η συντριπτική πλειοψηφία των αρχικών ιδιοκτητών δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια της Σοά/Ολοκαύτωμα και κανείς δεν διεκδίκησε αυτές τις περιουσίες για δεκαετίες. To 1996 ένας ισραηλινός ιστορικός ανακάλυψε οτι το ισραηλινό κράτος συνέχιζε να κατέχει αυτές τις περιουσίες και δημοσίευσε ένα άρθρο που προκάλεσε σκάνδαλο και οδήγησε 4 χρόνια μετά στην δημιουργία μιας Εξεταστικής Επιτροπής της Κνεσέτ και στην τελική δημιουργία της κρατικής μη-κερδοσκοπικής Εταιρίας  για την Επιστροφή των Περιουσιών Θυμάτων του Ολοκαυτώματος LTD, ( Company for Restitution of Holocaust Victims’ Assets LTD/  החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה).

Η λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνει περίπου 60.000 ονόματα και συνεχώς ανανεώνεται μιας και ακόμα βρίσκονται στοιχεία. Από αυτά περίπου 200 υπολογίζω οτι είναι Ελληνικά και μάλιστα ένα Χριστιανικό. Η αναζήτηση για την Ελλάδα έχει αρκετά λάθη: τοποθετεί την Φιλιππούπολη στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες πόλεις είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Ρόδος, Πρέβεζα, Γιάννενα. Η απουσία των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων, άλλα λάθη όπως οτι περιλαμβάνει την Ρόδο στις ελληνικές πόλεις το 1939,  όπως και το γεγονός οτι εμφανίζονται ως πόλεις εβραικές συνοικίες όπως η Βαρώνου Χιρς στην Θεσσαλονίκη με κάνει να πιστεύω οτι πρέπει να υπάρχουν και άλλα.

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα ονόματα, κυρίως για τις μηχανές αναζήτησης: Μπενρουμπή, Καράσσο, Κοφινάς, Βραχάς, Μιούλερ, Ντε Μάγιο, Αλκαλάι, Σαπόρτα, Αμμάρ, Αβδελά, Μπατίνο, Καμπύλη, Κόβο, Φράνκο, Γιακοέλ, Λεβή, Λας, Μάτσα, Ματατιά, Νεγρίν, Πέρες, Σαλόμ, Βιτούλη, Σιμχά, Εσκενάζη, Ζακάρ, Γενή, Μπενζιγκάλιο, Μπρούδο, Μπενβενίστε, Μιζραχή, Ρεκανάτι, Φλωρεντίν, Αρδίτη, Ερρέρα, Μπενουζίλιο, Περαχιά, Μπαρτζιλάι, Μποτόν και άλλα.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει καταθέσεις, ακίνητα και μετοχές. Οι έχοντες ενδιαφέρον καλούνται να επισκεφθούν τη σελίδα της Εταιρίας  για την Επιστροφή των Περιουσιών Θυμάτων του Ολοκαυτώματος LTD. Εκεί μπορούν να ελέγξουν τους υπάρχοντες καταλόγους και να καταθέσουν την αίτηση τους, ακόμα και αν δεν εμφανίζονται στον κατάλογο. Η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω αλληλογραφίας ενώ υπάρχει και ειδική τηλεφωνική γραμμή για αιτήσεις από το εξωτερικό.

Οι ιδιοκτησίες, που δεν θα διεκδικηθούν, δια νόμου θα διατεθούν κατά προτεραιότητα προς επιζώντες του Ολοκαυτώματος που έχουν ανάγκη και στην συνέχεια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαιωνίζουν την μνήμη του Ολοκαυτώματος.

English

Im tirtsu, ein zo agada – If you will it, it shall not be a dream *

A stock from the greek company Salonika-Palestine SA, aimed in buying property in Palestine/Jewish Museum of Greece

A significant part of the effort to establish an independent state for the Palestinian Jews was based on the economic help of Jews from abroad who wished to aid the struggle for independence from Great Britain or they wanted to prepare the ground for their own immigration. This help, besides the donations, was comprised by the purchase of stocks of the Anglo-Palestine Bank, (the israeli equivalent of the National Bank – I remind you of this post on the term «Palestine»), by deposits to it, by purchasing of apartments or of plots of land.

With the proclamation of World War 2 the properties belonging to German and Italian Jews were confiscated by the British Government as enemy property and transfered to the office of the Guardian of Enemy Property. This act was extended to citizens of countries occupied by the Axis, including Greece. After the war and the 1948 War of Independence part of these assets were transferred to Britain, part remained property of the Israeli State and part property of israeli banks. The vast majority of the owners were murdered during the Shoah and nobody claimed these assets for decades. In 1996 an israeli historian discovered that the Israeli Government still held the possession of these properties and published an article which created a public outcry which led to the creation of a Knesset Investigative Committee and the creation of the state-owned, non-profit Company for Restitution of Holocaust Victims’ Assets LTD/  החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה).

The lists contains about 60.000 names and is constantly being updated since new evidence is still being discovered. From these, about 200 I presume that are Greek and even one Christian. The search results for Greece have many mistakes: they place Philipoupoli in Greece, while the rest of the cities are Salonika, Athens, Kavala, Corfu, Preveza, Rhodes, Ioannina/Jannena. The fact that the rest of the greek cities are absent, other mistakes like including Rhodes among the greek cities in 1939, including the fact that jewish quarters like Baron Hirsch in Salonika appear as cities, make me reasonably believe that there must be more.

Indicatively I shall mention some names, mainly for the search engines sake: Benroubi, Carasso, Cofinas, Vrachas, Muller, De Mayo, Alkalay, Saporta, Ammar, Avdela, Battino, Kampyli, Covo, Franko, Yacoel, Levy, Las, Mazza, Matatia, Negrin, Peres, Salom, Vitouli, Simcha, Eskenazy, Zacar, Yeni, Benzigaglio, Brudo, Benveniste, Mizrachi, Recanati, Florentin, Arditi, Errera, Benusiglio, Perahia, Barzilay, Boton and many others.

The list includes stocks, bank deposits and real estate. Those interested can contact the page of the Company for Restitution of Holocaust Victims’ Assets LTD. There they can check the existing catalogs and deposit their application, even if not included in the lists. The application can be done via Web, through mail and there is a special phone hotline for applications from abroad.

The properties not claimed will be, by Law, directed by absolute priority to Shoah survivors in need and then to educational institutions who perpetuate the memory of the Shoah.

Posted in greece, israel | 1 Comment »

Ελληνικά μνημεία για Σοά στο Ισραήλ / Greek Shoah monuments in Israel

Posted by Abravanel, the Blog στο 17/02/2010

Ελληνικά (english translation follows)

Κατά τύχη ψάχνοντας στο Διαδίκτυο έπεσα πάνω σε μια σελίδα που παραθέτει ορισμένα από τα μνημεία για το Ολοκαύτωμα/Σοά που αφορούν την Ελλάδα στο Ισραήλ.

 • Το κυριότερο είναι αυτό που υπάρχει στην Κοιλάδα των Κοινοτήτων στο Γιαντ Βασέμ που είναι το επίσημο μουσείο της Σοά στην Ιερουσαλήμ. Η Κοιλάδα των Κοινοτήτων είναι ένας λαβύρινθος που σκάφτηκε μέσα στον βράχο και σε 107 τοίχους υπενθυμίζει τις 5000 εβραικές κοινότητες που υπήρξαν θύματα. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από δυο τοίχους: έναν που αναφέρει τις ελληνικές πόλεις της Αθήνας, Αρτας, Βόλου, Χαλκίδας, Χανίων, Ρόδου, Κέρκυρας, Λάρισσας, Καστοριάς, Κως, Ορεστιάδας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Κομοτηνής, Σερρών, Βέροιας, Ιωαννίνων κ.α. και ένα ακόμη που αναφέρει αποκλειστικά την Θεσσαλονίκη. (φώτο από τον Werner Kunz εδώ)

 1. Στην Χάϊφα ένα μνημείο για την Ελλάδα.
 2. Στο Τελ Αβίβ ένα μνημείο για την Καστοριά
 3. Στην Χολόν ένα μνημείο για την Κέρκυρα
 4. Στο Κφαρ Μεναχέμ ένα μνημείο για την Θράκη
 5. Στην Χολόν ένα μνημείο για την Θεσσαλονίκη
 6. Στο Τελ Αβίβ η σαλονικιώτικη συναγωγή που είδαμε στο «Μια σαλονικιώτικη συναγωγή στο Τελ Αβίβ»
 7. Στην Ιερουσαλήμ δρόμος για την Θεσσαλονίκη
 8. Στο Τελ Αβιβ δρόμος για την Θεσσαλονίκη
 9. Στην Μπεερ Σέβα δρόμος για την Θεσσαλονίκη.

English

By chance searching the Internet I happened to run into a page which lists some of the monuments to the Shoah/Holocaust which regard Greece in Israel.

 • The main one is the existing one in the Valley of the Communities in Yad Vashem, the official Museum for the Shoah in Jerusalem. The Valley of the Communities is a monuments literally dug into the bedrock and in 107 walls reminds of the 5000 jewish communities which suffered during the Shoah. Greece is represented by two walls: one with the names of the greek cities of Athens, Arta, Volos, Chalkida, Chania, Rhodes, Corfu, Larissa, Kastoria, Kos, Orestiada, Preveza, Karditsa, Kavala, Alexandroupolis, Drama, Komotini, Serres, Veria, Ioannina and others; the other one states solely the community of Salonika.  (photo by Werner Kunz here)

 1. In Haifa a monument for Greece.
 2. In Τel Aviv a monument for Kastoria.
 3. In Holon a monument for Corfu.
 4. In Kfar Menachem a monument for Thrace.
 5. In Holon a monument for Salonica.
 6. In Τel Aviv the salonican synagogue we saw in «A salonican synagogue in Tel Aviv».
 7. In Jerusalem a street name for Salonica.
 8. In Τel Aviv a street name for Salonica.
 9. In Beer Sheba a street name for Salonica.

Posted in israel | Με ετικέτα: , , , , , | 6 Σχόλια »

Μια σαλονικιώτικη συναγωγή στο Τελ Αβίβ/ A salonican synagogue in Tel Aviv

Posted by Abravanel, the Blog στο 18/10/2009

Ελληνικά (english translation follows)

Όταν βρίσκομαι μπροστά από περιπτώσεις σαν και αυτή δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματα μου – από την μια αισθάνομαι περήφανος για την τεράστια έκταση της σαλονικιώτικης εβραϊκής παράδοσης σε όλο τον κόσμο και από την άλλη αισθάνομαι θλίψη και περιφρόνηση για μια πόλη σήμερα που αρνείται πεισματικά να έρθει σε ειρήνη καν με την σύγχρονη εβραϊκή παρουσία που είναι κληρονόμος της τεράστιας αυτής παράδοσης.

pic3

Αποψη του κοχυλιού από ψηλά/Πηγή:telavivinf.com

2428885291_6d692f00ae_d
Πρόσοψη, απέναντι το σεφαραδίτικο εσωτερικό/Πηγή:hanneorla

Η Συναγωγή Εϊχάλ Γεουντά (στα εβραϊκά: בית הכנסת היכל יהודה‎, Beit haKnesset Hechal Yehuda) αποτελεί μια δωρεά της οικογένειας Ρεκανάτι στην πόλη του Τελ Αβίβ που γιορτάζει φέτος τα 100 της χρόνια. Η οικογένεια Ρεκανάτι, της οποίας το όνομα προέρχεται από την πόλη του Πόρτο Ρεκανάτι στην Αδριατική, ήταν μια από τις επιφανείς οικογένειες της πόλης ιδιαίτερα κατά τον 19ο και 20οαιώνα, με τον Λεόν Ρεκανάτι να είναι πρόεδρος της Κοινότητας της Θεσσαλονίκης την δεκαετία του ’30 και αντιδήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα αντιεβραϊκά μέτρα των κυβερνήσεων Βενιζέλου και το ακραίο αντισημιτικό κλίμα που κυριαρχούσε στην πόλη μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, που κορυφώθηκε με το πογκρόμ της εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ στην Θεσσαλονίκη και μετέπειτα αθώωση των υπευθύνων, οδήγησαν χιλιάδες εβραίους της πόλης στην μετανάστευση – σημαντικό μέρος μετακινήθηκε στην Γαλλία όπου ήδη υπήρχε μια οργανωμένη μεγάλη κοινότητα σαλονικιών εβραίων, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό οδηγήθηκε στην τότε Παλαιστίνη. Ο Λεόν Ρεκανάτι, ένθερμος σιωνιστής, αποφάσισε οτι το πογκρόμ του Κάμπελ αποτελούσε απλώς ένα δείγμα στο τι θα επακολουθούσε σε μια αντισημιτική Ευρώπη και μαζί με μια ομάδα σαλονικιών λιμενεργατών, (οι λιμενεργάτες και χαμάληδες της πόλης, το βαθύ προλεταριάτο μαζί με τους καπνεργάτες, ήταν σχεδόν αποκλειστικά εβραίοι), μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη. Εκεί οι λιμενεργάτες αποτέλεσαν τον πυρήνα στον οποίο βασίσθηκε η ανάπτυξη των ισραηλινών λιμανιών της Χάϊφας και σε μικρότερο βαθμό rek7του Τελ Αβιβ, ενώ ο Λεόν Ρεκανάτι δημιούργησε την πρώτη σεφαραδίτικη ιδιωτική τράπεζα, την Palestine Discount Bank που μετονομάστηκε μετά τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας του 1948 σε Israel Discount Bank και μετεξελίχθηκε στην μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα του Ισραήλ.

Οι Ρεκανάτι συνέχισαν το φιλανθρωπικό τους έργο που περιλαμβάνει από την βοήθεια στο Τσουρ Μωσέ, ένα ελληνοεβραϊκό χωριό στο Ισραήλ, έδρες Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων σε πανεπιστήμια του Ισραήλ, μέχρι και την προώθηση του ενδιαφέροντος στο ισραηλινό διαστημικό πρόγραμμα – εδώ ο ιστότοπος του ιδρύματος.  Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας χρηματοδότησαν την δημιουργίας μια συναγωγής στο Τελ Αβίβ που παράλληλα θα αποτελούσε μνημείο στους 55.000 εβραίους σαλονικείς που δολοφονήθηκαν κατά την διάρκεια του Ολοκαυτώματος κυρίως στο Άουσβιτς αλλά και στην ίδια την Ελλάδα στα στρατόπεδα του Παύλου Μελά ή σε καταναγκαστική εργασία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, το Λιανοκλάδι ή την Χαλκιδική.

rek10Η συναγωγή είναι έργο των αρχιτεκτόνων Γιτζάκ Τολεντάνο και Ααρών Ρούσο και το σχήμα της είναι αυτό ενός κοχυλιού, σε ανάμνηση των κοχυλιών της παραλίας της Θεσσαλονίκης που ήταν κοινά πριν την τσιμεντοποίηση της παραλίας αλλά ακόμα είναι κοινά στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό το ιδιαίτερο σχήμα της έχει κερδίσει το παρωνύμιο Συναγωγή του Κοχυλιού πέρα από το επίσημο όνομα της, ενώ αλλιώς είναι γνωστή ως Συναγωγή Ρεκανάτι ή αλλιώς Συναγωγή των Σαλονικιών, (σαλονικάϊμ).  Το επίσημο όνομα Εϊχάλ Γεουντά σημαίνει στα ελληνικά Οίκος του Ιούδα, (όχι του Ισκαριώτη προφανώς αλλά μια από τις 12 Φυλές του Ισραήλ). Η συναγωγή αποτελεί συχνή στάση σε τουρ αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και θεωρείται μιας από τις πλέον ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικά στο Ισραήλ, (χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του Independant που την προτείνει ως μέρος ενός 48ωρου break στο Τελ Αβίβ). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η εξαιρετική 70130tarecanatiεσωτερική αρχιτεκτονική που επιτρέπει και στους 600 ανθρώπους να βλέπουν και να ακούν από οποιοδήποτε σημείο. Επίσης αξίζει να σημειωθεί η προσπάθεια της συναγωγής να διατηρηθούν τα σαλονικιώτικα έθιμα όπως η ιδιαίτερη σαλονικιώτικη μουσική παράδοση και το σαλονικιώτικο τελετουργικό – ενώ προφανώς η συναγωγή είναι διαρρυθμισμένη εσωτερικά σύμφωνα με το σεφαραδίτικη αρχιτεκτονική.

Τα ανάγλυφα είναι έργα του Ιεζεκιήλ Κιμχή (Καμχή ;), ενώ τα βιτρώ είναι έργο του Ιωσήφ Σεαλτιέλ (Σαλτιέλ ;). Τα επίθετα είναι τυπικά ελληνοεβραϊκά, γεγονός που με κάνει να υποπτεύομαι οτι ισραηλινοί καλλιτέχνες ελληνικής καταγωγής συμμετείχαν στην δημιουργία. Η συναγωγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες σεφαραδίτικες συναγωγές σε ολόκληρο το Ισραήλ και σημαντικό μέρος των μελών της είναι ελληνοεβραίοι μετανάστες στο Ισραήλ – ταυτόχρονα επιτελεί ημιεπίσημα την λειτουργία ενός μνημείου στην μνήμη της σαλονικιώτικης πλευράς της Σοά/Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, (το επίσημο ισραηλινό μνημείο βρίσκεται στην Κοιλάδα των Κοινοτήτων στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ).

_

Hechal_Yehuda_Synagogue_02
Άποψη από κοντά – στα αριστερά επιγραφή που αφιερώνει τη συναγωγή στην Θεσσαλονίκη / Πηγή: wikimedia

Απλώς ως επίλογο αξίζει να σημειώσουμε οτι κάτι τέτοια δεν θα μπορούσε ποτέ να χτιστεί στην Ελλάδα μιας και η ανέγερση μιας συναγωγής απαιτεί την έγγραφη άδεια από τον οικείο Μητροπολίτη αλλά και για τους ίδιους λόγους που ο Δήμος της Θεσσαλονίκης αρνήθηκε διαχρονικά την δημιουργία ενός Μνημείου στη Σοά/Ολοκαύτωμα, ενώ ακόμα και σήμερα δηλώνει επίσημα οτι η δολοφονία των σαλονικιών εβραίων δεν τον αφορά.

Υγ. Για περισσότερες φωτογραφίες για τους αναγνώστες με αρχιτεκτονικά ενδιαφέροντα μπορείτε να επισκεφτείτε την Hanneorla @ Flickr, την Σάντα Κάουφμαν, curiousl @ flickr γιατί ειλικρινά οι ελάχιστες φωτογραφίες που παρέθεσα αδικούν αυτό το πανέμορφο κτίσμα, ο SK έχει επίσης μια υπέροχη αεροφωτογραφία του Τελ Αβίβ εδώ.

English

When I find myself in front of cases such as this I find extremely difficult to express my feelings; in some ways I find myself proud of the huge extent of the Salonican Jewish tradition but on the other hand I cannot but feel sad and contempt for a modern Thessaloniki which stubbornly denies  to come in peace even with its contemporary Jewish presence which is heir of this huge tradition.

pic3

View of the "Shell" from above/Source:telavivinf.com

2428885291_6d692f00ae_d
Main view/source:hanneorla

The Heychal Yehuda Synagogue (in Hebrew: בית הכנסת היכל יהודה‎, Beit haKnesset Hechal Yehuda) is the fruit of a donation by the Recanati family to the city of Tel Aviv which celebrates its 100 years this year. The Recanati family, whose name derives from Porto Recanati in Adriatic Italy, was one of the prominent families in Salonica especially in the 19th and 20th century with Leon Recanati being the Chairman of the Jewish Community of Thessaloniki and vice-Mayor of the city. The anti-Jewish laws enacted by the Venizelos governments and the antisemitic climate of the city after the greco-turkish exchange of populations in 1923, which climaxed in the Kambel District Pogrom in Salonica, forced thousands of Salonican Jews to emigrate; an important part was directed to France where an established Salonican Jewish community already existed, while another part headed to Palestine. Leon Recanati, a fervent zionist, decided that the Kambel Pogrom was just the start for what was about to happen in an increasingly antisemitic Europe and together with a group of salonican port workers, (the proletariat of the port of Salonica was decidedly Jewish), emmigrated to Palestine. The port workers went to become the cornerstone of the growth of the israeli ports of Haifa and in a lesser degree of Tel Aviv, while Leon Recanati founded the first sephardic bank of Israel with the Palestine rek7Discount Bank, after the War of Independence in 1948 being renamed Israel Discount Bank, which later evolved into the largest private bank of Israel.

The Recanati continued with their charity work which includes help to the Greek-Jewish village of Tzur Moshe, various chairs in israeli universities and even a project to increase interest in the israeli space program – here you can find the site of the foundation. Within this framework they financed the creation of a synagogue in Tel Aviv which would serve also a monument to the  55.000 Salonican Jews murdered mainly in Auschwitz but also in mainland Greece in the Pavlos Melas camp and in forced labor in Alexandria Imathias, Litochoro and Chalkidiki.

rek10
Glasses

The synagogue is work of the architect Yitzak Toledano and the engineer Aaron Russo and its shape is one of a seashell resembling the shells of the Salonica beaches which were common before the cementification of the promenade but still exist in eastern Salonica. This particular shape has earned her the nickname Seashell Synagogue besides it’s official name, while it is also known as the Recanati Synagogue or the Synagogue of the Salonicans, (salonikaim). It’s official name means the House of Judas, (not Judas the Iscariot of course but one of the 12 tribes). The synagogue is often part of architectural tours of Tel Aviv and is considered one of the most interesting ones, architecturally, in all of Israel, (indicative is the Independent article suggesting it as part of a 48hour break in Tel Aviv). A particular feature is the ability of all 600 persons to see and hear from any point. A special note is to be 70130tarecanatimade for the worthy efforts of the synagogue to maintain it’s salonican customs like the particular salonican music tradition and the salonican rituals, while obviously the interior follows the sephardic style

The relief is work of Yezekiel Kimchi (Kamchi ?) and the glasses belong to Joseph Shealtial (Saltiel ?). The names are typical among Greek Jewry so I suspect that israeli artists of greek origin where also involved in the project. The synagogue is among the most important sephardic synagogues in Israel and an important part of its congregation are Jewish Greek immigrants to Israel – it also acts as a semi-official physical monument dedicated to the memory of the Salonican aspect of the Shoah in Greece, (the official Israeli memorial can be found in the Valley of the Communities the Holocaust Museum of Yad VaShem in Jerusalem).

_

Hechal_Yehuda_Synagogue_02
An upclose view-on the left one can see the dedication to Thessaloniki/ source: wikimedia

As an epilogue I would like to point out that such a project would never be possible in Greece since the creation of a synagogue requires the written permit of the local Greek Orthodox Metropolite but also for the same reasons which the Municipality of Thessaloniki has officially denied the creation of a Holocaust Monument and even today states that the murder of Salonican Jews is of no concern of his.

PS. For more photos for the readers with architectural interests you can head to Hanneorla @ Flickr source for many of the photos, Sanda Kauffman also source of photos, curiousl @ flickr because the few photos I have here are not doing justice to this magnificent building, SK also has a fantastic aerial shot of Tel Aviv here.

Posted in israel, thessaloniki | Με ετικέτα: , , , , , , , , | 45 Σχόλια »

 
Αρέσει σε %d bloggers: