Abravanel, the Blog

Jewish life and not only in Greece / Εβραϊκή ζωή και όχι μόνο στην Ελλάδα

Posts Tagged ‘blog’

Πώς να παρακολουθείτε ένα ιστολόγιο/How to follow a blog

Posted by Abravanel, the Blog στο 21/03/2010

Ελληνικά (english translation follows below)

Κάποιος πτωχός πλην τίμιος εργαζόμενος νέος παραπονέθηκε οτι δεν μπορεί να ελέγχει κάθε λίγο και λιγάκι αν έκανα μια νέα ανάρτηση οπότε αυτή η ανάρτηση θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το πώς μπορείτε να παρακολουθείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο ιστολόγιο:

1. Μέσω email

Ο πιο απλός και εύκολος τρόπος είναι κάθε φορά που κάνω μια ανάρτηση να έρχεται ένα νέο email στην διεύθυνση σας με το περιεχόμενο της ίδιας της ανάρτησης. Ούτε καν χρειάζεται να επισκεφτείτε το ιστολόγιο, αν και θα ήταν επιθυμητό αν θα θέλατε να προσθέσετε κάποια πληροφορία ή να σχολιάσετε κάτι.

Στην δεξιά στήλη έχει ένα κενό πεδίο που γράφει «Ενημέρωση για νέες αναρτήσεις» – προσθέστε το email σας και πατήστε το κουμπί από κάτω που λέει «Submit». Αν θέλετε να πάψετε να λαμβάνετε νέα email, υπάρχει σύνδεσμος στο εσωτερικό κάθε νέου email για να διαγραφείτε από την λίστα.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της Google με αυτόν τον σύνδεσμο. Πάλι εαν θελήσετε να διαγραφείτε ακολουθείτε τις οδηγίες του email.

Μόνη ένσταση είναι οτι μπορεί το πρόγραμμα αλληλογραφίας σας να ζητήσει την άδεια πριν δείξει όλες τις εικόνες σε μια ανάρτηση – στην περίπτωση του Gmail ή του YahooMail υπάρχει, αφού ανοίξετε το mail, μια ένδειξη στην κορυφή του μηνύματος να επιτρέψετε την μετάδοση εικόνων στο ίδιο το μήνυμα.

2. RSS feeds

Κάθε ιστολόγιο παρέχει μια συνεχή ροή αναρτήσεων που λέγονται RSS feeds που μπορεί να ληφθεί από ένα πρόγραμμα και να παρέχει στον αναγνώστη μόνο τις νέες που δεν τις έχει διαβάσει ακόμα. Πχ εγώ χρησιμοποιώ την υπηρεσία της Google που ονομάζεται GReader και κάθε φορά που μπαίνω εμφανίζονται όλες οι νέες αναρτήσεις από τα ιστολόγια που έχω επιλέξει να παρακολουθώ.

Είναι ειλικρινά η καλύτερη λύση για κάποιον που θέλει να παρακολουθεί αρκετά ιστολόγια – το δικό μου feed είναι εδώ.

Αυτές είναι οι δυο λύσεις – αν κανείς έχει καμιά άλλη ιδέα είμαι όλος αυτιά αλλιώς σας περιμένω στην λίστα των εωσφοροσιωνιστών. :-)

English

A gentle soul complained that he cannot check every now and then if I made a new post so this post shall deal exclusively with how to follow this or any other blog:

1. Through email

The simplest and easiest way is every time I make a post a new email pops in your inbox with the content of the post itself. There isn’t even a need to visit the blog, although that would be desirable should you wish to add an information or comment on it.

In the right column there is a blank field named «Ενημέρωση για νέες αναρτήσεις» – add your email there and press the button below which says «Submit». If you want to stop receiving new emails, there is a link inside each email to cancel yourself from the list.

Alternatively you can use the service by Google by following this link. If you want to cancel yourself, again follow the instructions inside the email.

My only objection is that your email provider may request that you allow the inclusion of pictures in the emails – in the case of Gmail or YahooMail check the permission to transmit images in the beginning of the email itself.

2. RSS feeds

Every blog provides a constant flow of the posts which can be received by a program and provide the reader with only the newer posts that haven’t been read yet. Eg I use the service by Google named GReader so each time I access it all the new posts appear by the blogs I have chosen to follow.

Honestly it’s the best solution if one wishes to follow more blogs – my feed is here.

These are the two solutions – if one has a better one I am all ears, or else I will be seeing you in the ZOG email list. :-)

Posted in me myself and I | Με ετικέτα: , , | 7 Σχόλια »

Agit Prop

Posted by Abravanel, the Blog στο 13/01/2008

AgitProp

     Agit Prop/агит проп («αγκίτ προπ») derives from the word «agitazia» and «propaganda»; with the first aiming to instigate the heart and the soul of the receiving audience, while propaganda is the political argumentation which addresses his mind.

It’s also the name of a very good –greek language– blog whose authors have a keen interest on the jews of their hometown, Thessaloniki/Salonika. Among their various articles I’ve singled out those of greek jewish interest, (the first three being truly exceptional), although by no means fail to read some of their other stuff, especially if you’re concerned about Human Rights or advocate Open Source software/OS like myself!

I’ve added the site to my Blogroll and warmly salute the authors – ενας πραγματικά εξαιρετικός ιστότοπος. :-)

Posted in greek please, Recommended | Με ετικέτα: , , , | 1 Comment »

 
Αρέσει σε %d bloggers: